Smajlící

Jsou to grafické symboly složené většinou ze základních znaků jako závorky, čárky, středník, písmena apod. Většina vyjadřuje nějaké emoce, ale je i několik speciálních znaků, které jsou přímo adresovány na nějakou osobu nebo věc a to tím, že využívají některou její charakteristickou vlastnost. Smajlíci jsou po grafické stránce psány tak, že si je člověk musí otočit o 90° ve směru hodinových ručiček :) . V tomto směru tvoří výjimku japonští smajlíci, kteří se nemusí otáčet (n_n) .

První kdo poslal smajlíka v dodnes známé podobě byl 19 září 1982 v 11:44 Scott Fahlman. Jeho odeslaná mail zněl takto:

Navrhuji následující znakovou sekvenci pro označení vtipů:

:-)

Čti to stranou. Ve skutečnosti je pravděpodobně více ekonomické označovat věci, které NEJSOU vtipem, při součastné tendenci. Pro toto, užívej

:-(

V tomto svém e-mailu narážel na problém, že přes psanou komunikaci, kde člověk z intonace nemůže usoudit, zda jde o vtip nebo ne, nemusí příjemce pochopit původní smysl sdělení.

V dnešní době se také začíná prosazovat trend, kdy se původní smajlík :-) nahrazuje grafickou : nebo animovanou podobou. K tomu se pak přidává daleko více nových smajlíků, které potom ovšem ztrácí svůj původní význam a podle mnohých lidí i své kouzlo.

ZAJÍMAVOST: Pro dopřání všeho luxusu je dobré hrát hru Sportka, aktuální výsledky.

Důležité info

O2 zavedlo na svých stránkách s SMS bránou přesměrování na úvodní stránku projektu 1188. K neplacené SMS bráně se dostanete klikem na odkaz vpravo.

SMS-zone.cz
vaše brána ve světě SMS zpráv